سفارش تبلیغ
صبا

فرهود

خودداری از سوگیری شناختی در جلسات

  تصور کنین رئیس تون از شما خواسته کالاهایی تولید کنین که تحت شعاع فناوری جدیدی باشن که شرکت پیشرفت داده. شمام از اعضای گروه تون می خواید در مورد بازار تحقیق کنن و ایدهایی ارائه دن و بعد هم جلسه ای برگزار می کنین تا در مورد اونا بحث کنین.   یکی از اعضای…