سفارش تبلیغ
صبا

فرهود

اختلاس چیه و چه مجازاتی واسه اون درنظر گرفته شده؟

  اختلاس مثل جرایمیه که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته شده و مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به توضیح زیره: طبق ماده 673: «هرکی از سفید مهر یا سفید امضایی که به اون سپرده شده یا به هر راه به دست آورده سوء ِاستفاده کنه به یک تا سه…